Servicekosten

Wat zijn servicekosten?

De servicekosten bestaan uit de vergoedingen voor de bijkomende leveringen en diensten. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld de stookkosten (warmte en/of gas), de levering van elektra en water, het schoonmaken van gemeenschappelijke ruimten en, indien van toepassing, de vergoeding voor stoffering en/of meubilering) etc.

Voor de servicekosten betaal je als huurder maandelijks een voorschotbedrag. Jaarlijks ontvang je van ons een overzicht van de werkelijke kosten. Ook laten we zien wat de verdeelsleutels van de kosten zijn (hoe worden de kosten verdeeld over de huurders). Als er sprake is van individuele meters nutsvoorzieningen dan geven we ook inzicht in de meterstanden en verbruiken. Dit alles samen noemen we de afrekening servicekosten.

Wanneer ontvang ik de afrekening servicekosten?

Jaarlijks ontvang je een overzicht van de werkelijke kosten van het afgelopen kalenderjaar en verrekenen we de reeds betaalde voorschotten. Zijn de werkelijke kosten lager dan het voorschot dan krijg je geld terug. Zijn de werkelijke kosten hoger dan het voorschot dan moet je bijbetalen.

Hoe ontvang ik mijn afrekening servicekosten?

Als de afrekening servicekosten gereed is ontvang je per e-mail een bericht. Jouw persoonlijke afrekening staat dan klaar in jouw My Plaza app.

Mijn voorschot servicekosten wordt gewijzigd?

Na verstrekking van de jaarlijkse afrekening servicekosten kunnen wij de voorschotbedragen aanpassen. Mocht dit voor jou het geval zijn dan ontvang je hier vanzelf per e-mail bericht over.

Ik ben (vorig jaar) verhuisd, krijg ik dan ook een afrekening servicekosten?

Ja, je krijgt een afrekening servicekosten over de periode dat je bij ons hebt gehuurd.