Privacy

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Vanaf die datum geldt deze privacywetgeving in de hele Europese Unie. In de AVG is onder andere beschreven welke rechten je hebt als jouw persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt door een bedrijf of organisatie. 

Hieronder worden deze rechten kort beschreven. Als je meer informatie wilt hebben, kun je dat vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze organisatie houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving. 

Recht op informatie

Je hebt er recht op om te weten welke informatie over jou is opgeslagen, waarom (met welk doel) het is opgeslagen en wat er met de gegevens wordt gedaan. In de gebruikersovereenkomst en privacyverklaring kun je lezen hoe wij omgaan met jouw gegevens.

Gebruikersovereenkomst
Privacyverklaring

Recht op inzage

Je hebt er recht op om te weten welke gegevens wij van jou hebben opgeslagen en verwerkt. Hiervoor kun je maximaal 4 keer per jaar een aanvraag doen. 

Je kunt alleen een aanvraag tot inzage doen als je bent ingelogd.

Inloggen

Recht op rectificatie

Als je ziet dat wij verkeerde gegevens van jou hebben opgeslagen, kun je dat melden. Je moet hierbij wel kunnen aantonen wat de juiste gegevens zijn. Je kunt een aanvraagformulier insturen met het verzoek om bepaalde gegevens te wijzigen.

Je kunt alleen een aanvraag voor rectificatie doen als je bent ingelogd. 

Inloggen

Recht op vergetelheid

Volgens de wet heb je er recht op om aan te geven dat je wilt dat alle gegevens, die wij van jou hebben opgeslagen, worden verwijderd. Bij een verzoek tot verwijdering moeten wij echter twee andere wetten naleven die bepalen dat wij gegevens moeten bewaren.

In de Woningwet is aangegeven dat wij de persoonlijke informatie en contractinformatie van onze huurders tot 2 jaar na beëindiging van de huurovereenkomst moeten bewaren.

De Belastingwet geeft zelfs aan dat we financiële gegevens tot 7 jaar na beëindiging van de huurovereenkomst moeten bewaren.

Alle van jou opgeslagen gegevens worden automatisch na de wettelijke bewaartermijnen uit al onze systemen verwijderd.

Recht op beperking verwerking

Dit recht houdt in dat de persoonsgegevens (tijdelijk) niet gewijzigd mogen worden. Je kunt hiervoor geen verzoek doen, omdat wij volgens de Woningwet en de Belastingwet verplicht zijn om bepaalde gegevens op te slaan en te verwerken.

Recht op overdraagbaarheid

Je kunt ons verzoeken om jouw gegevens door te geven aan een andere organisatie of bedrijf. Bijvoorbeeld als je een nieuwe woning gaat huren via een andere instantie.

Wij gaan ervan uit, dat als je een woning gaat huren bij een andere instantie, alle gegevens dan al bekend zijn bij deze instantie.

Recht van bezwaar

Je kunt om specifieke redenen bezwaar maken tegen de verwerking van jouw gegevens. Wel is de kans klein dat we de verwerking van jouw gegevens daadwerkelijk zullen stoppen, omdat het voor ons niet is toegestaan om jouw gegevens niet te verwerken zolang je huurder bij ons bent. Wij moeten namelijk de Woningwet en de Belastingwet naleven.

We willen je echter wel de mogelijkheid geven om hiertegen bezwaar te maken.

Je kunt alleen bezwaar maken als je bent ingelogd. 

Inloggen