Reparatieverzoeken

Heb je een reparatieverzoek? Reparaties die voor rekening komen van Plaza Resident Services kan je hier eenvoudig melden. 

{{ 'MaiaServiceRequest-Step_' + step + '_title' | translate }}

{{ 'MaiaServiceRequest-ServiceRequestHeader' | translate }}

{{ 'MaiaServiceRequest-Change' | translate }}
{{ 'MaiaServiceRequest-Cancel' | translate }}
{{ serviceObject.description }}
{{ serviceRequest.subject }}
{{ serviceRequest.serviceObjectDescription }}
{{ 'ServiceRequest_reported_on' | translate }} {{ serviceRequest.createdDateTime | date:'EEEE dd MMMM yyyy' }}
{{ intake.decisionTree.flowPath }}
{{ intake.additionalInformation | limitTo:additionalInfoCharLimit }}... {{ 'MaiaServiceRequest-ShowMore' | translate }}
{{ intake.additionalInformation }} {{ 'MaiaServiceRequest-ShowLess' | translate }}
{{ joinFilenames(intake.files.items) }}
{{ question.answers.chosenAnswer.title }}
{{ 'MaiaServiceRequest-Change' | translate }}

{{ question.title }}

{{ answer.title }}
{{ 'MaiaServiceRequest-CanBeSumittedFalse' | translate }}
{{ 'MaiaServiceRequest-tenantCharged' | translate }}
{{ 'MaiaServiceRequest-tenantChargedAmount' | translate }} {{ intake.diagnose.tenantChargedAmount | currency }}
 {{ 'MaiaServiceRequest-tenantChargedConfirmed' | translate }}

{{ 'MaiaServiceRequest-RequiredServiceContract' | translate }}

 {{ 'MaiaServiceRequest-RequiredServiceContractAlreadyIncluded' | translate }}

 {{ 'MaiaServiceRequest-RequiredServiceContractConfirmed' | translate }}

 {{ 'MaiaServiceRequest-RequiredServiceContractUnkown' | translate }}

{{ 'MaiaServiceRequest-ServiceRequestHeader' | translate }}

{{ serviceObject.description }}
{{ defect }}
{{ filenameSet }}
{{ appointment.date }}
{{ 'MaiaServiceRequest-MaintenanceParties-CarriedOutBy' | translate }}

{{ 'MaiaServiceRequest-GeneralMaintenanceParties-Header' | translate }}

{{ 'MaiaServiceRequest-GeneralMaintenanceParties-Introduction' | translate }}
{{ 'MaiaServiceRequest-MaintenanceParties-CarriedOutBy' | translate }}

{{ 'MaiaServiceRequest-ServiceRequestHeader' | translate }}

{{ serviceObject.description }}
{{ intake.decisionTree.flowPath }}
{{ joinFilenames(intake.files.items) }}
{{ intake.diagnose.thirdParty.confirmationMessage }}