Ai, ik kan even niet betalen

Het is voor niemand prettig de huur niet (op tijd) te kunnen betalen. Bovendien is het vaak een hele klus om een eenmaal opgelopen betalingsachterstand in te lopen.

Heb je problemen met het betalen van de huur? Bespreek dat dan in een zo vroeg mogelijk stadium met ons. Dan kunnen wij je helpen bij het vinden van een oplossing. Neem dus zo snel mogelijk contact op met ons.

Als de huur niet vóór de 25ste van de maand op onze rekening staat, dan spreken we van een betalingsachterstand. In dat geval doorlopen we een aantal stappen:

Stap 1. Herinnering

Heb je de huur niet vóór de 25ste van de maand betaald? Dan sturen wij een herinnering. We verzoeken je de bruikleen alsnog aan ons over te maken.
Volgt hierop geen betaling, dan schakelen we een deurwaarder in. Een vervelende stap die we liever voorkomen, want een deurwaarder kan veel extra geld kosten.

Namens ons verstuurt de deurwaarder je nogmaals een brief. Dit is een vooraankondiging dat wij van plan zijn de vordering in handen van de deurwaarder te geven. Volgt binnen 14 dagen geen betaling, dan wordt de vordering uit handen gegeven aan de deurwaarder. Je betaalt dan naast de huur ook de incassokosten.

Stap 2. Deurwaarder

Hebben wij de deurwaarder ingeschakeld, dan zijn de kosten voor de deurwaarder voor jou. In het uiterste geval kunnen wij je dwingen de ruimte te verlaten.

Zet jouw ruimte dus niet op het spel en betaal altijd de huur op tijd. 

Lukt het je niet om op tijd te betalen? Hoe eerder je aan de bel trekt, hoe beter. Samen kunnen we kijken naar een oplossing, bijvoorbeeld in de vorm van een betalingsregeling.